Valkyrie

Valkyrie

Om bloggen

Velkommen til min blogg! Her kan du lese om mye og mangt. Det er fint hvis du legger igjen en kommentar på innleggene mine hvis du føler for det. Du kan også skrive litt om deg selv i kategorien "Om meg". Da får jeg et "ansikt" til statistikken fra Google Analytics. ;-)

Vitenskapsteori og - filosofi

YmsePosted by Valkyrien Wed, January 20, 2010 20:00:58

I dag har jeg vært student igjen. Hver 3.uke er jeg på Høgskolen i Østfold for å lære litt mer på veien til en Mastergrad i spesialpedagogikk. Forrige semester var temaet overgripende emner i spesialpedagogikken. Da lærte vi om spes.ped’ens historie, og både store og litt mer obskure teorier på dette feltet. Det var veldig interessant, faktisk.

Dette semesteret er det vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk som står på programmet. Noe sier meg at dette blir et tørt og tungt semester. Vi skal nemlig lære om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, statistikk og analyse og sånt. Ikke akkurat mitt felt, og det lille jeg har sett i pensumlitteraturen frister ikke særlig til nærlesning. Det må jeg jo, etter hvert.

I dag var det imidlertid et stort lyspunkt, og det var forelesningen om vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi. Foreleseren er en dyktig mann. Han har humor, selvironi, og en enorm kunnskap han kan øse av seg på en forståelig måte. Dagen har vært veldig god.

Vi har fått høre om vitenskapens historie, om dogmer og paradigmeskifter. Vi har reflektert og diskutert, noe som ikke er så vanlig å få lov til på forelesningene på høgskolen. Da skal man vanligvis mest sitte stille og notere.

Jeg bet meg spesielt merke i det Karl Popper (1902-1994) hevder, nemlig at en teori ikke er vitenskapelig før den kan kullkastes. Det vil si at noen andre kan prøve teorien og komme til et annet svar enn det forskeren gjorde. Det er kullkasting av teorier som fører til at samfunnet går framover (eller bakover, alt ettersom).

Samfunn som stivner i den samme teorien vil stagnere. Andre teorier blir farlige, og en trussel mot samfunnet fordi de vil kullkaste teoriene samfunnet bygger på. Ett godt eksempel på et slikt samfunn er det kommunistiske, der andre teorier er farlige (demokrati og kapitalisme). Sovjetunionen falt til slutt, men vi har fremdeles Kina og Nord -Korea igjen.

Samtidig som han sier at en god vitenskapsmann (eller- kvinne) ideelt sett skal legge fram teorier som er åpne for kritikk og kullkasting, mener Popper at man ikke skal ta all kritikk for god fisk. Man må kjempe for sin teori, men på en vitenskapelig måte. Det skal ikke være slik at det skal være en elite som kan kullkaste teorier bare fordi de tilhører eliten. Her skjøt foreleseren inn at vi ikke ukritisk skal godta all kritikk vi får på oppgaver vi skriver . Man må være kritisk til kritikken for at man skal kunne gjøre seg nytte av den.

Popper sier også at når man undersøker et problem vil svaret ikke være en løsning, men et nytt problem. Dette nye problemet kan man søke etter et svar på, eller man kan slå seg til ro med det svaret man fant . I denne delen av forelesningen så jeg for meg jentene da de var mindre, og i "hvorfor det?"- fasen. Hvert nytt svar de fikk av oss voksne ble besvart med et nytt "hvorfor det?". På den måten fik de mer kunnskap, og de godtok ikke verden slik den var før de fikk et svar de kunne være fornøyde med, selv om det periodevis holdt på å drive oss til et lettere vannvidd.

Fordi man ikke får en konkret løsning på et problem, kan man ikke si at noe er absolutt sant. En sannhet vil forandre seg etter mange variabler, f.eks når kom man fram til denne sannheten? Hvem kom fram til den? Hvorfor fant man denne sannheten, og hvordan fant man den? Mange spørsmål som jeg ikke helt klarer å få grep om nå svirrer rundt i hodet mitt etter denne dagen, men det er utrolig interessant.

Karl Popper har havna på lista mi over mennesker jeg ønsker å møte. Dessverre er nok ikke det mulig, for han døde i 1994, 92 år gammel.

Helt til sist i dag spurte en av medstudentene mine:

”Er det sant at ingenting er sant?”

Det er noe å tygge på!

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Valkyrien Wed, January 20, 2010 22:02:54

Han heter Roger Sträng. En svenske som rører litt i de litt stivna grytene på høgskolen. Han provoserer nok noen, men er veldig forfriskende.

Posted by Hege Wed, January 20, 2010 20:31:05

Men hvem var den flinke foreleseren? Han fortjener å bli nevnt siden du gir han kred.

Posted by Hege Wed, January 20, 2010 20:24:27

Men hvem var den flinke foreleseren? Han fortjener å bli nevnt siden du gir han kred.